Entries by Dušan Knežević

Intervjui

Razgovor sa predstavnikom kompanije obavlja se u mirnoj atmosferi, van buke sajma. Možete prezentovati svoja znanja, iskustva i veštine. *Moguće je prijavljivanje za intervju kod više od jedne kompanije. Microsoft ApexSQL (Intervjui biće zakazani nakon završetka sajma) Leoni Zuhlke INGsoftware testiranje Link ka prijavi za intervjue.

Prezentacije

Kompanije su u mogućnosti da svoj rad, dostupne prakse i radna mesta predstave studentima, diplomcima i postdiplomcima i putem prezentacija. Prezentacije će se održavati u toku sajma, u posebnim prostorijama.  Informišite se o tome kako do zaposlenja ili prakse u kompanijama učesnicama sajma. *Moguće je prijavljivanje za prezentaciju više od jedne kompanije.

O Job Fair-u

Podrška u karijeri je jedna od glavnih usluga koje studentska organizacija BEST nudi studentima. JOB FAIR INTERNSHIP je sajam poslova i stručnih praksi za studente, diplomce i postdiplomce koji se održava u prostorijama Elektronskog fakulteta u Nišu. Cilj sajma je da studentima olakšamo put do željenog posla, prakse ili stručnog usavršavanja i povežemo ih sa […]