Ime kompanije: BAD SISTEMS d.o.o.

Delatnost: Računarsko programiranje

Broj zaposlenih:  17

Poslovanje sa inostranstvom (koje zemlje): Švajcarska, Engleska, Sjedinjene Američke Države

Opis potrebnih kadrova

Potreban obrazovni profil:

Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarstvo i informatiku

Inženjer elektrotehnike i računarstva

Zahtevan broj godina studija:

Minimum 3 godine studija

Zahtevan nivo poznavanja stranih jezika:

B1 Nivo – Engleski jezik

Rad na računaru:

Napredni nivo

Poželjne dodatne veštine:  

Dodatno poznavanje stranih jezika (Nemački)

Radno iskustvo:

Programer: Iskustvo sa web tehnologijama kao što su: Laravel, Symfony, CodeIgniter, NodeJS, Angular, VueJS

UI/UX Dizajner: Iskustvo sa radom u Sketch App, vektorski dizajn (Adobe Illustrator)

Raspoloživa radna mesta:

Frontend Developer

Backend Developer

UI/UX Dizajner

Raspoložive prakse:

Frontend Developer

UI/UX Dizajner

O kompaniji:

BAD SISTEMS je relativno mlada softverska kompanija čije je sedište u Nišu.Cilj kompanije je da podrži klijente u digitalizaciji internih procesa, tako što će prepoznati  potrebe klijenata i na osnovu toga kreirati softverska rešenja koja će olakšati njihov poslovni život.

Kontakt

Adresa: Trg Pavla Stojkovica br. 7, 18 000 Niš

Tel: +381 18 30 99 11

Fax: /

E-mail: welcome@badsistems.com

Web: http://www.badsistems.com/

Kontakt osoba: Jovan Soldatović