Prezentacije

Kompanije su u mogućnosti da svoj rad, dostupne prakse i radna mesta predstave studentima, diplomcima i postdiplomcima i putem prezentacija. Prezentacije će se održavati u toku sajma, u posebnim prostorijama.  Informišite se o tome kako do zaposlenja ili prakse u kompanijama učesnicama sajma.

*Moguće je prijavljivanje za prezentaciju više od jedne kompanije. Read more

O Job Fair-u

Podrška u karijeri je jedna od glavnih usluga koje studentska organizacija BEST nudi studentima. JOB FAIR INTERNSHIP je sajam poslova i stručnih praksi za studente, diplomce i postdiplomce koji se održava u prostorijama Elektronskog fakulteta u Nišu. Cilj sajma je da studentima olakšamo put do željenog posla, prakse ili stručnog usavršavanja i povežemo ih sa kompanijama koje će na ovaj način dobiti mlad, motivisan i pre svega, stručan kadar.

Organizovanjem ovog sajma zapošljavanja i stručnih praksi, BEST studentima pruža podršku prilikom nalaženja posla. Traženje kvalitetnog radnog mesta je svakako važan deo života svakog studenta. Na univerzitetima u zemlji godišnje diplomira veliki broj mladih entuzijasta, sa velikim ambicijama i motivacijom za rad. Naš cilj je da te mlade ljude povežemo sa kompanijama i pomognemo im da izgrade uspešne karijere.

Kao što smo napomenuli, osnovni cilj “Job Fair”-a je da pomogne diplomcima i postdiplomcima, ali i svim studentima koji traže posao ili stručnu praksu, tako što ce im omogućiti direktan kontakt sa kompanijama iz različitih oblasti poslovanja, a ujedno i dati mogućnost da se po prvi put susretnu sa pisanjem biografija (CV-a). U isto vreme Job Fair pomaže i kompanijama tako što im obezbeđuje visoko kvalifikovan kadar, kao i bazu podataka sa biografijama studenata koji su posetili sajam ili ostavili CV preko zvaničnog sajta “Job Fair”-a. Na ovaj način sajam poslova i stručnih praksi povećava zaposlenost mladih ljudi u Srbiji.

Na kraju želimo da pozovemo sve studente i diplomce da posete Job Fair jer:

Tvoja karijera počinje ovde!

Zašto učestvovati?

Sajam poslova i stručnih praksi za studente, diplomce i postdiplomce Job Fair – “Tvoja karijera počinje ovde“ je jedinstven događaj koji pored značaja za same kompanije daje i veliki doprinos razvoju lokalnog društva. Zahvaljujući dobro organizovanoj mreži studenata i kampanjama s ciljem da se svi zainteresovani studenti bolje upoznaju sa mogućnostima koje ovakva manifestacija nudi, Vaša kompanija će imati prilike da se na najbolji način predstavi svojoj ciljnoj grupi i potencijalnim budućim partnerima ili klijentima. Takođe, ovakvi događaji po pravilu imaju vrlo pozitivan odjek u javnosti, pa samim tim ni odgovarajuća medijska promocija neće izostati.

Ukoliko je Vaša kompanija zainteresovana da ponudi posao ili stručnu praksu zainteresovanim studentima ili diplomcima, ovaj Job Fair je pravo mesto za to, budući da će na istom imati mogućnost da stupi u kontakt sa željenim i odgovarajućim profilom ljudi. Pored toga, treba imati u vidu i efikasnost, jer se na ovaj način ceo proces izbora i zapošljavanja kadrova najboljeg kvaliteta znatno skraćuje. Kroz direktan kontakt sa zainteresovanim mladim stručnjacima, Vaša kompanija će imati prilike da pronađe i odabere mlade ljude najboljih kvalifikacija koji će doprineti njenom daljem napretku i razvoju. Pored mogućnosti da predaju svoj CV kompanijama u papirnoj formi, zainteresovani studenti će moći da svoje podatke ostave i u elektronskoj bazi CV-jeva. Mogućnošću pristupa jednoj takvoj bazi i podešavanjem željenih kriterijuma, Vaša kompanija može vrlo jednostavno da dođe do odgovarajućeg profila stručnjaka koji im je potreban.

Sve najuspešnije kompanije prate svetski trend ulaganja u ljudske potencijale. Budite i Vi deo najboljih!