Ime kompanije: HORISEN Solutions d.o.o.

Delatnost: računarsko programiranje

Broj zaposlenih: 50

Poslovanje sa inostranstvom (koje zemlje): Švajcarska

Opis potrebnih kadrova

Potreban obrazovni profil: Senior Backend Developer, Senior Frontend Developer, Systems/Software Architect, DevOps Engineer, SysOps Engineer, IT Technician, Senior QA Engineer

O kompaniji:

HORISEN je kompanija koja se bavi razvojem najsavremenijih softverskih rešenja za telekomunikacionu industriju i mobilni marketing. Mi čvrsto verujemo u moć komunikacije putem mobilnih poruka i naša misija je da, kroz pristupačna, intuitivna i uvek iznenađujuća rešenja, ponudimo tu moć širokom spektru kompanija širom sveta.

 

Takodje verujemo da kompanije ne treba da troše svoje vreme i energiju na brigu o transakcionim i administrativnim poslovima, već da treba da se posvete onome što je važno njima samima – razvoju svog poslovanja. Iz ovog uverenja i proističe naša želja da automatizujemo i pojednostavimo mobilni marketing i usluge slanja poruka za sve kroz naše proizvode: Naša strast je osmišljavanje i razvoj proizvoda koji su uvek inovativni, laki za upotrebu i efikasni. 

Kontakt

Adresa: Vizantijski bulevar 78, Niš

Tel: 018/ 276 – 076

Fax: /

E-mail: jelena.paldrmic@horisen.com

Web: www.horisen.rs

Kontakt osoba: Jelena Paldrmić