comtrade-01

Ime kompanije: COMTRADE

Delatnost: Comtrade je međunarodna kompanija koja pretežno razvija softverska rešenja i alate, integriše sisteme i pruža usluge digitalizacije.

Broj zaposlenih: 2000 +

Poslovanje sa inostranstvom (koje zemlje):

Comtrade je globalna kompanija sa kancelarijama širom sveta – od Filipina do Kalifornije – i bazom u jugoistočnoj Evropi. Poslujemo u 17 različitih vremenskih zona i praktikujemo stalnu razmenu znanja, kulture i energije. To nam omogućava da na projektima radimo doslovce 24 sata bez prekida.

Opis potrebnih kadrova

Potreban obrazovni profil:

Fakulteti tehničkih nauka (ETF, PMF, Elektronski fakultet, ITS, FTN, RAF, VTŠ…)

Zahtevan broj godina studija:

4

Zahtevan nivo poznavanja stranih jezika:

Obavezno je poznavanje engleskog jezika

Rad na računaru:

Poželjne dodatne veštine:  

Radno iskustvo:

Raspoloživa radna mesta:

Raspoložive prakse:

Nudeći praksu cele godine, pružamo mogućnost talentovanim studentima da se obučavaju za rad na realnim projektima sa Comtrade stručnjacima.

O kompaniji:

Comtrade postoji više od 25 godina, a preko dve decenije se bavi razvojem softverskih rešenja i alata, integracijom sistema i uslugama u sferi digitalizacije. Radimo sa najnovijim tehnologijama i često smo u prilici da inoviramo i svoje i tuđe proizvode i usluge. Imamo preko 30 poslovnih partnerstava sa nekim od najvećih svetskih IT firmi –  Microsoft, HP, Oracle, Citrix, F5 i druge. Imamo preko 900 zadovoljnih klijenata, kojima rešavamo najraznovrsnije poslovne izazove. Naše prednosti su vrhunsko poznavanje softvera i poslovnih procesa, napredne projektne metodologije i inovativnost koju negujemo. Naši zaposleni rade u malim fleksibilnim timovima, formiranim po potrebi. Dobijaju priliku da se redovno usavršavaju i stiču svetski priznate sertifikate. Uslovi koje im pružamo čine da ostaju u firmi u proseku duže od sedam godina.

Kontakt:

Adresa:  Savski nasip 7

Tel: +381 11 2015 600

Fax: +381 11 2015 626

E-mail: hr@comtrade.com

Web: www.comtrade.com

Kontakt osoba: Ksenija Pejović