DIREKCIJA ZA USPEH

Direkcija za uspeh predstavlja jedinstven koncept edukacije za Vaš profesionalni i lični rast i razvoj. Šest personalizovanih programa podržava uspeh u različitim oblastima – Job Hunting & Career Development; Time & Energy Management; Advanced Communication; Excellent Presentation; Key Success Factors; Power Coaching Sessions. Programi sadrže optimalan odnos treninga, koučinga i radionice, kreiraju se prema Vašim potrebama i realizuju individualno 1:1 u periodu od 21 do 66 dana kroz više susreta u kraćem trajanju. Zasnovani su na principima Humanističke Neuro Lingvističke Psihologije (HNLP) imaju integrativan pristup, poštuju principe učenja odraslih i u potpunosti Vas podržavaju da ostvarite željene rezultate u željenom roku.

Radionica će se održati 05.03. na Elektronskom fakultetu u Sali B u 13:00h.

Kontakt:
DIREKCIJA ZA USPEH
Experince. Expertise. Excellence.
www.direkcijazauspeh.rs
Verica Mijović, Autor, trener i kouč
+381 (0) 64 8700 001
office@direkcijazauspeh.rs