Važno je ono što ne govorite!

Neverbalna komunikacija na razgovoru za posao

  Naši gestovi, mimika, položaj tela, kontakt očima i sve ostale radnje koje možemo svrstati pod pojam neverbalne komunikacije, često mogu  imati veći uticaj na tok i rezultat razgovora za posao, nego ono što je rečeno. Stoga, prilikom pripreme za intervju, govor tela trebate  uvežbavati jednako kao i vaše odgovore. Od velikog je značaja obratiti pažnju da on bude u skladu sa onim što govorite i prezentujete poslodavcu.

 

Shodno navedenom značaju ovog vida komunikacije, u nastavkvu teksta nudimo vam par konkretnih saveta o tome kako da upravljate govorom tela u toku intervjua, na pravilan način.

 

 

*Mimika:

Osmeh na samom početku razgovora i u toku intervjua je preporučljiv. Osmehujući se ostavićete utisak vedre i otvorene osobe,  pokazaćete da nemate tremu i da ste zadovoljni, jer ste na razgovoru za posao baš u toj kompaniji. Pored toga, poslodavac će u vama videti osobu koja je entuzijastična. Ovo je veoma bitno jer vašim entuzijazmom pokazujete kolika je vaša želja za poslom.

 

*Kontakt očima:

Kontakt očima tokom intervjua je izuzetno važan. Gledanjem u oči pokazujete sigurnost i šaljete sliku samopouzdane i zainteresovane osobe. Ukoliko budete skretali pogled i osvrtali se u toku razgovora, poslodavac će steći utisak da ste nesigurna i povučena osoba ili pak da ne govorite istinu.

 

*Rukovanje

Veoma je značajan snažan stisak ruke. Potrudite se da prilikom rukovanja sa potencijalnim poslodavcem vaš stisak ruke ne bude previše blag, na taj način možete odati utisak nervoze i nesigurnosti u sebe i svoje veštine. Sa druge strane, snažan stisak signalizira poslodavcu da ste samopouzdani, otvoreni, spremni da se posvetite poslu i suočite sa svim poslovnim izazovima.

 

*Položaj tela

Ukoliko ne želite da u očima poslodavca ostavite utisak nezainteresovane osobe, potrebno je da povedete računa o vašem držanju za vreme samog intervjua. Sedite uspravno, sa ramenima povučeim unazad, a opušteni položaj izbegavajte. Takođe, nije poželjno držati prekrštene noge ili ruke u toku razgovora. Prekrštanjem nogu postavljate fizičku barijeru između vašeg sagovornika i vas, dok prekrštene ruke signilaziraju da ste zauzeli odbrambeni stav  ili da vam je dosadno. Kako bi ovo izbegli, najbolje bi bilo da ruke držite na stolu, otvorene i opuštene. Nemojte pucketati prstima ili cupkati – to su znaci nesigurnosti i nervoze.

 

*Način govora

Iako govor, sam po sebi, nije  deo neverbalne komunikacije, način na koji nešto govorimo itekako jeste, obzirom na to da on nema mnogo veze sa samim sadržajem našeg govora.  Potrudite se da tokom intervjua vaš glas deluje snažno, a stidljiv i slab način govorenja izbegavajte!

Ton kojim se obraćate poslodavcu treba biti umereno glasan. Ukoliko budete bili previše bučni ostavićete utisak nametljive osobe, dok previše jednoličan i tih govor odaje utisak nesigurnosti i straha. Izbegavajte povišenje tona na kraju rečenice kojom završavate svoj odgovor kako bi izbegli da zvučite kao da imate još nešto da dodate. Vaš odgovor treba da zvuči konačno!

  

Verbalna i neverbalna komunikacija su u konstantnoj interakciji, sarađuju, međusobno se dopunjuju i imaju približno jednak uticaj na to kakvu će sliku o vama formirati vaš sagovornik.   Jedino ukoliko ste uspešni u oba, od navedenih vidova komunikacije, možete dostići status kandidata kojim će poslodavac biti impresioniran. Stoga, ukoliko želite da se izdvojite u odnosu na konkurenciju, ostavite dobar utisak i baš vi dobijete posao, kada se pripremate za razgovor potrudite se da posvetite dovoljno pažnje i veštinama neverbalne komunikacije.

Click here to add your own text