Elektronski fakultet

Elektronski fakultet je osnovan 23. novembra 1968. godine. Te školske 1968/69, upisano je 269 redovnih, i 27 vanrednih studenata, koji su svi slušali nastavu i izvodili vežbe u zgradi Tehničkog fakulteta. Uz pomoć Elektronske industrije i zajednice usmerenog obrazovanja, 1972. godine izgrađene su laboratorije za potrebe Elektronskog fakulteta, kao dodatak zgrade Tehničkog fakulteta. Fakultet se 1982. godine preselio u novu, modernu zgradu, sa 4 amfiteatra, 40 učionica, 30 laboratorija, računskim centrom, kabinetom za strane jezike, bibliotekom, savremenom mernom i računskom opremom za nastavu i nauku, studentskim klubom.

Nastavni planovi i programi tokom rada Elektronskog odseka i Elektronskog fakulteta menjali su se i prilagođavali nastalim potrebama privrede i dostignućima u nauci.

Naučno-istraživački rad na Fakultetu se ogleda u velikom broju objavljenih radova nastavnika i saradnika, realizovanih projekata preko Republičke i osnovnih zajednica nauke, ugovora sa radnim organizacijama i održanih kurseva inovacija znanja. Zahvaljujući relativno dobroj opremljenosti i povoljnoj kadrovskoj situaciji fakultet je, u saradnji sa industrijom, bio u mogućnosti da realizuje veći broj naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata za potrebe industrije.

Danas je Elektronski fakultet moderna institucija koja u potpunosti primenjuje sve principe Bolonjske deklaracije. Elektronski fakultet je 2008. godine akreditovao svoj nastavni plan i program i bio jedan od prvih fakulteta u Srbiji koji su to učinili.

Elektronski fakultet u Nišu takođe ima veliko zadovoljstvo da objavi da mu je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije dodeljena Svetosavska nagrada za 2015. godinu, kao priznanje za doprinos kvalitetnom obrazovanju, unapređivanju obrazovne prakse i razvoju naučnih dostignuća u oblasti obrazovanja u Republici Srbiji. Više o ovom, kao i o ostalim dostignućima Elektronskog fakulteta u Nišu, možete pročitati na zvaničnom sajtu fakulteta elfak.ni.ac.rs.