Politika privatnosti

(POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI)

Udruženje studenata tehnike Evrope – Niš ( u daljem tekstu: BEST Niš) poštuje Vaše pravo da znate kako se Vaši podaci obrađuju na sajtu jobfairnis.rs.

BEST Niš, Elektronski fakultet, Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Republika Srbija, matični broj:17711199 ,PIB: 105043242 smatra se rukovaocem Vašim ličnim podacima koje obrađuje na internet stranici jobfairnis.rs, odlučuje o svrsi i načinu obrade podataka o ličnosti koji se ostave na sajtu. Imajući u vidu napred navedeno, to nam daje pravo da obrađujemo Vaše podatke, ali isto tako i imamo obavezu da ih štitimo u skladu sa pozitivno-pravnim propisima Republike Srbije i Evropske Unije kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti, kao i ovom Politikom privatnosti.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja o Vašoj privatnosti na sajtu jobfairnis.rs, zaštiti podataka o ličnosti i ostvarivanja Vaših prava obratite nam se slanjem e-maila na adresi nis@best-eu.org.

Politika privatnosti ima svrhu da svim posetiocima našeg sajta omogući upoznavanje sa načinom na koji se njihovi podaci prikupljaju, koriste i na druge načine obrađuju kada koriste jobfairnis.rs internet stranicu. Mi vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika i posetioca sajta jobfairnis.rs

Ova Politika privatnosti je usklađena sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) kao i sa GDPR-om (Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti) tako da su posetiocima iz EU (Evropske unije) takođe zaštićeni podaci onako kako propisuje zakonodavstvo na teritoriji na kojoj žive.

Pre pristupanja sajtu jobfairnis.rs ili ostavljanja bilo kojih ličnih podataka, upozoravamo Vas da se upoznate sa ovom politikom privatnosti, te ukoliko sa istom niste saglasni molimo Vas da napustite našu internet stranicu.

I UVOD

Ova Politika privatnosti se primenjuje na obrađivanje ličnih podataka samo na internet stranici jobfairnis.rs u okviru Udruženja BEST Niš, a ne na obradu podataka koja se može desiti na drugim internet stranicama.

Korišćenjem usluga jobfairnis.rs, možete ostaviti razne podatke, uključujući i one koji se mogu smatrati Vašim ličnim podacima. Kada se Vaši lični podaci obrađuju Vi stičete prava garantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) (ako ste stanovnik Republike Srbije) i Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podatka o ličnosti (GDPR – ukoliko ste stanovnik EU).

II SVRHA OBRADE PODATAKA

Osnovne svrhe prikupljanja i obrade podataka jesu omogućavanje pružanja usluge informacionog društva, odnosno Internet oglašavanje potrebe za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanje na poslove od strane kandidata, te se prikupljeni podaci neće koristiti u druge svrhe.

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke bez ugrožavanja Vaših interesa ili Vaša osnovna prava i slobode. 

Članovi Udruženja BEST Niš mogu da Vas kontaktiraju na osnovu Vaših kontakt podataka koje ste obezbedili kako bi Vas upozorili na određene nepravilnosti sa prijavom u slučaju da postoji sumnja da se uoče nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, preuzimanje naloga, slanje neprikladnih fajlova i slično). U tu svrhu, obradu vršimo da bi:

 • Utvrdili tehničke probleme sa Servisom;
 • Održavali Vaš korisnički nalog;
 • Odgovorili na vaše zahteve i moguće pritužbe;
 • Zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima;
 • Testirali i razvijali nove usluge i kako bismo poboljšali postojeće;
 • Identifikovali i zaštitili korisnike Servisa i sam Servis od prevare ili nelegalnih aktivnosti.

III PODACI KOJE OBRAĐUJEMO I PRIKUPLJAMO

Na internet stranici jobfairnis.rs obrađuju se (ili potencijalno obrađuju) različite kategorije podataka o ličnosti kako bi pružili usluge na najadekvatniji mogući način, te u svrhu usluga koje pruža jobfairnis.rs, obrađujemo i prikupljamo Elektronske identifikacione podatke i identifikacione podatke.

Elektronski identifikacioni podaci:

 • IP adresa
 • Pretraživač koji koristite (Browser)
 • Informacija o pristupnom uređaju
 • Operativni sistem koji koristite
 • Unikatne elektronske identifikatore

Identifikacioni podaci:

 • Ime, prezime i ime jednog roditelja
 • Email adresu (adresu elektronske pošte)
 • Mesto stanovanja: grad, ulica i broj
 • Broj telefona
 • Dodatne podatke koji su neophodni za pružanje željene usluge za koju se korisnik samovoljno opredeli da podeli sa nama (datum rođenja, fotografija, zanimanje, obrazovanje, državljanstvo, podaci o obrazovanju, o završenim kursevima, obukama, seminarima, o znanju i veštinama i dr.)
 • Ostale podatke koje korisnik svojevoljno ostavi putem kontakt forme

Imajući u vidu svrhu obrade nije moguće obezbediti potpunu listu svih ličnih podataka koje obrađujemo, jer svaki posetilac osim podataka koji su neophodni kako bi se realizovala određena usluga može u biografiji navesti različite podatke. 

IV KOLAČIĆI (COOKIES) i SKRIPTE

Tehnologije za prikupljanje podataka na internet stranici jobfairnis.rs su kolačići i skripte. 

Svaki pretraživač putem kojeg korisnici dolaze na sajt jobfairnis.rs dobiće kolačić (cookie) od nas. Korišćenje kolačića je neophodno kako bi jobfairnis.rs omogućio najbolje moguće iskustvo na sajtu svakome ko ga poseti.

Kolačići koje koristimo:

 • Google kolačići:
  • Identifikacioni (za uređaj korisnika);
  • reCAPTCHA (zaštita od malicioznih upada na sajt – botovi, automatizovani upadi na platformu, i slično).

Naši kolačići ističu u roku od 14 dana od dana dospeća na Vaš uređaj, ili ukoliko korisnik samostalno obriše kolačić pre isteka 14 dana.

Korišćenje kolačića nam omogućava da unapredimo navigaciju na sajtu, analiziramo aktivnosti svakog posetioca na sajtu, promovišemo svoje usluge i dostavljamo sadržaj trećih lica.

U cilju pružanja bolje korisničke usluge, naš sajt koristi određene eksterne skripte kao što su Google Analytics, Firebase, Facebook Pixel i slično, koje mogu prikupljati neke od vaših ličnih podataka.

V ZAŠTITA PRIKUPLJENIH PODATAKA

jobfairnis.rs ne prikuplja, niti zadržava Vaše lične podatke u suvišnoj meri, osim onoliko koliko je neophodno za nesmetano funkcionisanje. Koriste se tehničke i organizacione mere u skladu sa dobrom poslovnom praksom kako bi se osigurale prikladne tehničke i organizacione mere za zaštitu Vaših ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog gubitka, promene, krađe, neovlašćenog uvida, otkrivanja i/ili pristupa, neovlašćenog i nezakonitog korišćenja, kao i od drugih nezakonitih vidova obrade.

VI RUKOVALAC I OBRAĐIVAČ PODATAKA

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje.

Rukovalac je dužan da preduzme odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa ovim zakonom i bio u mogućnosti da to predoči, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica.

Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

Ako se obrada vrši u ime rukovaoca, rukovalac može da odredi kao obrađivača samo ono lice ili organ vlasti koji u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.

VII VAŠA PRAVA

Korišćenjem usluga i posetom sajta jobfairnis.rs u skladu sa ovom politikom privatnosti imate:

 • Pravo da povučete Vašu saglasnost o obradi vaših ličnih podataka koje ste podelili na sajtu jobfairnis.rs
 • Pravo na pristup Vašim podacima koje poseduje i obrađuje jobfairnis.rs
 • Pravo da zahtevate ispravku, izmenu ili dopunu datih podataka, koji su prvobitno bili netačni ili više ne važe
 • Pravo da zahtevate da se Vaši podaci koje poseduje i obrađuje jobfairnis.rs budu obrisani.
 • Pravo da uložite prigovor ili primedbu na način na koji čuvamo ili obrađujemo Vaše podatke
 • Pravo da ograničite upotrebu podataka koje poseduje i obrađuje jobfairnis.rs
 • Pravo da vaši podaci koje poseduje i obrađuje jobfairnis.rs budu preneseni/podeljeni na drugu lokaciju.
 • Pravo da uložite žalbu/prijavu na način na koji se obrađuju ili čuvaju vaši podaci na sajtu jobfairnis.rs bilo kom nadležnom organu koji se bavi zaštitom podataka o ličnosti.

 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem naše kontakt forme ili slanjem e-maila na adresi nis@best-eu.org i u najkraćem mogućem roku biće odgovoreno na Vaš kontakt.

VIII KOLIKO DUGO SE ČUVAJU VAŠI PODACI

Prikupljeni podaci na sajtu jobfairnis.rs čuvaju se onoliko koliko je to neophodno radi ispunjenja zahtevane usluge, ali i duže od toga. Nakon izvršene usluge, podaci se čuvaju radi statistike i evidencije, kako bi se poboljšao rad sajta i usluga koje nudi. Međutim, Vaši podaci neće biti javno prikazani niti bilo sa kim deljeni, osim sa najužim saradnicima sajta bez kojih realizacija usluga nije moguća.

Ukoliko želite da Vaši podaci budu obrisani iz baze podataka jobfairnis.rs, pošaljite nam dopis putem elektronske pošte (e-mail) ili preporučenom pošiljkom kojim zahtevate brisanje svih ili nekih podeljenih podataka.

Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do deaktivacije Vašeg korisničkog naloga ili po protoku perioda od tri godine od trenutka davanja informacija.

IX KOME SVE DELIMO VAŠE PODATKE

Postoji mogućnost da Vaši podaci budu podeljeni sa trećim licima. Razlog za deljenje podataka jeste unapređenje usluga koje se nude na jobfairnis.rs, kao i u svrhe analitike, marketinga ili nekih drugih razloga koji služe da se rad jobfairnis.rs unapredi.

Treća lica se mogu biti stručni saradnici, prijatelji sajta, konsultanti, i druga lica koja se staraju da se unapredi rad samog sajta, da se unapredi način usluga koje se pružaju putem sajta i koji rade na održavanju i tehničkoj podršci samog sajta.

Kompanije, sponzori i saradnici jobfairnis.rs mogu se podeliti samo oni podaci za koje ste unapred dali saglasnost ili podaci koji bi unapredili uslugu koju jobfairnis.rs bude ponudio, međutim samo u meri koja je neophodna za realizaciju usluga sajta jobfairnis.rs 

X ZAVRŠNE ODREDBE

Ova politika privatnosti može se povremeno menjati.

Suštinske modifikacije tiču se Vaših prava, obaveza i stanja koje se odnose na obradu i zaštitu Vaših ličnih podataka. Suštinske modifikacije mogu da se odnose na plasiranje novih usluga, upotrebu novih tehnologija i obradu Vaših podataka za nove svrhe. Ako dođe do suštinskih modifikacija mi ćemo Vas obavestiti o tome i daćemo Vam šansu da se upoznate sa promenama, pre nego što one stupe na snagu.

Male modifikacije su one koje se ne tiču Vaših prava, obaveza u vezi sa obradom i zaštitom Vaših podataka. Ove modifikacije mogu i da se odnose na strukturu ove politike, organizacione i gramatičke promene teksta, kako bi politika bila jasnija.

Ova politika privatnosti stupa na snagu 25.02.2021. godine